09 Ιανουαρίου 2011

Μάζεμα πατάτας στο Γάβρογο

Μάζεμα πατάτας στο Γάβρογο

Φωτογραφίες: Σάτος Σπύρος