Μάζεμα πατάτας στο Γάβρογο

Μάζεμα πατάτας στο Γάβρογο

Φωτογραφίες: Σάτος Σπύρος

  • Δημιουργήθηκε στις