04 Ιανουαρίου 2011

Κοπή Πίτας Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 2011

Κοπή Πίτας Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 2011

Φωτογραφίες: Μάλλιου Ελίνα