Κοπή Πίτας Αδελφότητας Χελωνιτών 2011

Φωτογραφίες: Μάλλιου Ελίνα, Σάτου Μαριαλένα