Χελώνα - Το χωριό μας με χιόνια - Δεκέμβριος 2017

Χελώνα - Το χωριό μας με χιόνια - Δεκέμβριος 2017

Χελώνα - Το χωριό μας με χιόνια - Δεκέμβριος 2017

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα