30 Σεπτεμβρίου 2015

Γιορτή Αγ. Παρασκευής 2015 - Χελώνα

Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2015 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα