Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2015 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα