Χελώνα - Το χωριό μας με χιόνια - Ιανουάριος 2015

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα