Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2012 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Σάτος Θ. Δημήτρης