22 Δεκεμβρίου 2010

Ορκωμοσία Νέου Δημάρχου και Δ.Σ.

Ορκωμοσία Νέου Δημάρχου και Δ.Σ.

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα