12 Νοεμβρίου 2010

Εκλογές 2010

Δημοτικές Εκλογές 2010 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Μάλλιου Ελίνα