Φωτογραφίες από το Γάβρογο

Φωτογραφίες: Σάτου Μαριαλένα