Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2018 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα