Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2018 στη Χελώνα
27 Ιουλίου 2018

Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2018 στη Χελώνα

Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2018 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα