02 Αυγούστου 2016

Γιορτή Αγ. Παρασκευής 2016 - Χελώνα

Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2016 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα