Γιορτή Αγίας Παρασκευής 2016 στη Χελώνα

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα