Χελώνα - Το χωριό μας με χιόνια - Ιανουάριος 2016

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα