07 Οκτωβρίου 2013

Μεταμόρφωση του Σωτήρος - Ρείκια 2013

Γιορτή Μεταμόρφωση του Σωτήρος - Ρείκια - 6.8.2013

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα