Καραϊσκάκεια 2013 στη Σκουληκαριά

Καραϊσκάκεια 2013 στη Σκουληκαριά - 20.7.2013

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα