Άγιος Γεώργιος - Ρείκια (Απρίλιος 2012)

Φωτογραφίες: Μάλλιου Ελίνα