27 Ιουνίου 2011

Γιορτή Προβατίνας 2011 (Γάβρογος)

Γιορτή Προβατίνας 2011 (Γάβρογος)

Φωτογραφίες: Μάλλιου Κατερίνα