28η Οκτωβρίου 2009 (Photos)

{yoogallery src=[/images/stories/slideshow/28102009] width=[190]}
Φωτογραφίες: Δημήτρης Θ. Σάτος