Skip to main content

Άρχισε η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε. για την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015».

Πρόκειται για επίδομα 600 ευρώ που δικαιούνται «οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τα 4.700 ευρώ για το έτος 2015».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στα ΚΕΠ έως τις 31 Δεκεμβρίου:

  • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από τη οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. Θα γράφεται η συγκεκριμένη κοινότητα κατοικίας.
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2015 που αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2014 έως 31-12-2014 ή της δήλωσης αυτής (όλο το έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο του αποκόμματος του ΤΑΧΙΣΝΕΤ που αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το έτος 2015.
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται o IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το IBAN.
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

  • σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ετησίως και
  • σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 και του ποσού των 4.700.

193a

193b