Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Άμεση Δράση 100
Αστυνομικός Σταθμός Σκουληκαριάς 26810-76242

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Τηλεφ. Κέντρο 199
Δασική Υπηρεσία 191

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΚΑΒ 166
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Άρτας 26810-22222

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Κλειδίου 26810-77793
Άνω Πέτρας 26810-67477

ΕΛΤΑ
Κατάστημα Δημαρίου 26810-77637

ΒΛΑΒΕΣ
ΟΤΕ 121
ΔΕΗ 1050
Ύδρευση 26810-67340

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Τηλεφ. Κέντρο 26810-67340, 67659
Δ/Δ Δημαρίου 26810-77652
Δ/Δ Διασέλλου 26810-67679
Δ/Δ Κλειδίου 26810-77767
Δ/Δ Πέτρας 26810-67373
Δ/Δ Σκουληκαριάς 26810-76246

ΚΤΕΛ
Ν. Άρτας 26810-27348